Deviperacija

Deviperacija je uništavanje ili repelencija gmizavaca (guštera, zmija) upotrebom hemijskih metoda.

U novije vrijeme na tržištu su dostupna specijalizirana sredstva za odbijanje zmija (tzv. repelenti) koji su neškodljivi za ljudsko zdravlje i okoliš, a svojim specifičnim mirisom odbijaju zmije, te se one drže podalje od tretiranih područja.

Repelenti se apliciraju na području koje se želi zaštititi od prolaska zmija. Njihovo djelovanje  vremenom slabi, te se poslije određenog vremena moraju ponovo aplicirati. Djelovanje repelenata se zasniva na vrlo osetljivim njušnim receptorima zmija koje izbjegavaju tretirana područja. Uspješnost repelenata je različita kod pojedinih vrsta, te zavisi i od vremenskih uslova primjene.

Dolaskom toplih proljetnih dana zmije izlaze iz skrovišta i kreću u potragu za partnerom i hranom, a time se povećava mogućnost slučajnog susreta s tim životinjama. U slučaju nailaska na zmiju ne treba paničariti niti je slučajno pokušavati uhvatiti. Zmiju treba polako zaobići ili zaplašiti udarcima nogom o tlo te pustiti da sama ode svojim putem. Zmije nemaju vanjskih slušnih organa pa slabo čuju zvukove koji se šire zrakom, no zato preko kostiju donje čeljusti vrlo dobro osjećaju vibracije tla te ih udaranje u tlo plaši.

Kako bi se smanjila pojava zmija u naseljima potrebno je stvoriti uslove koji što manje odgovaraju njihovom načinu života. Potrebno je smanjiti broj mjesta na kojima se zmije mogu sakriti, a takođe je preporuka da se nakon tretmana deviperacije izvrši i dodatna deratizacija kako bi se sa tretiranog područja uklonio i plijen (miševi, pacovi, glodari) koji bi zmije mogao ponovo privući na tretirano područje.

Preparati koje koristimo za deviperaciju su ekološki prihvatljivi i neškodljivi za ljudsko zdravlje i okolinu.

No products in the cart.