Dezinfekcija

Dezinfekcijom se smatraju postupci uništavanja patogenih mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima ili u prostoru.   To  je skup različitih mjera koji se provode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama (bakterije, virusi, gljive, paraziti, protozoe).   Obaveznom preventivnom dezinfekcijom smatra se sistemska i kontinuirana primjena mehaničkih, fizikalnih i hemijskih metoda i sredstava, samostalno ili kombinovano, radi odstranjivanja ili uništavanja patogenih mikroorganizama (saprofita).  

Osnovni cilj preventivne dezinfekcije jeste:

  • sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti
  • zaštita radne okoline
  • osiguranje i poboljšanje higijenskih uslova

Preventivnu dezinfekciju u pogonima za proizvodnju hrane provode za to posebno osposobljene osobe u toku radnog procesa, odnosno upotrebe uređaja, sredstava, opreme i pribora.  

No products in the cart.