Dezinskecija

Dezinsekcija je skup različitih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije najmanje do praga štetnosti, zaustavljaju rast i razmnožavanje ili potpuno uništavaju nazočnu populaciju štetnih člankonožaca (Arthropoda) koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, parazitiraju na tijelu čovjeka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje ili su uznemirivači ili skladišni štetnici na hrani, a provodi se mehaničkim, fizikalnim, biološkim ili hemijskim mjerama.

 

Dezinsekcija podrazumijeva i način sprječavanja ulaska i zadržavanja štetnih člankonožaca (Arthropoda) na površine, u prostor ili objekt.

 

Mehaničke mjere dezinsekcije podrazumijevaju čišćenje prostorija, uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj štetnih člankonožaca (Arthropoda), sortiranje zaliha, prevrtanje i isušivanje staništa, ugradnju prepreka (mreže), upotrebu lovki i ljepljivih traka s ili bez atraktanata.

 

Fizikalne mjere dezinsekcije podrazumijevaju postupke regulacije mikroklime, upotrebu topline ili hladnoće te svjetlosti s ciljem smanjenja populacije, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uništenja štetnih člankonožaca (Arthropoda).

 

Biološke mjere dezinsekcije podrazumijevaju upotrebu kralješnjaka uz dozvolu mjerodavnog ministarstva i raznih sojeva mikroorganizama koji djeluju selektivno na ciljane vrste štetnih člankonožaca (Arthropoda) ili njihove razvojne oblike, a da pritom ne oštećuju ili ugrožavaju ostale vrste i okoliš. Hemijske mjere dezinsekcije podrazumijevaju upotrebu pesticida s ciljem smanjenja ukupnog broja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uništenja populacije štetnih člankonožaca (Arthropoda) i njihovih razvojnih oblika.

No products in the cart.