Eradikacija korova

Eradikacijom, odnosno kemijskim suzbijanjem korova i drvenastog rastinja na brz i učinkovit način uklanja se nepoželjna vegetacija na svim mjestima gdje bi njezin nekontrolirani rast mogao uzrokovati štetne posljedice.
Hemijskim suzbijanjem korova i drvenastog rastinja na brz i efikasan način uklanja se nepoželjna vegetacija na svim mjestima gdje bi njen nekontrolisani rast mogao da prouzrokuje štetne posljedice. Važnost redovnog i adekvatnog obavljanja eradikacije posebno dolazi do izražaja u onim djelatnostima gdje bi invazivan rast korova mogao uzrokovati direktnu štetu po samo poslovanje. To su neiskorištene poljoprivredne površine i obale rijeka, željezničke pruge i čvorišta, luke te druge djelatnosti sa postrojenjima na otvorenom (posebno njihove metalne konstrukcije, cjevovodi, i dr.), travnate površine sa zaštitnim ogradama i branicima gdje korov i drvenasto rastinje preuzimaju ulogu posrednika u nastanku brojnih korozivnih oštećenja i predstavljaju potencijalnu opasnost od požara.

Postoje dvije mjere za sprovođenje:

Mehaničke mjere (Vađenje, sasjecanje, košenje, preoravanje, drljanje…)

Hemijske mjere (Hemijska jedinjenja – herbicidi)

Mehaničke mjere se sastoje od obrade tla gdje se korovi isprovociraju na nicanje, a onda ih uništimo u početnoj fazi drugim zahvatima. To je ekonomski opravdano samo ukoliko se radi o mjestima gdje je moguće sprovesti mehanizovanost. Ukoliko su radi o površinama gdje postoje višegodišnji korovi, onda mehaničke mjere samo stimulišu rast  većeg broja biljaka iz korijena koji ostaje u zemlji.

Hemijske mjere u odnosu na mehaničke mjere su dosta efikasnije, brže, dugotrajnije i vrše se i na nepristupačnim terenima. Usluge eradikacije izvode se sredstvima, koji su zbog svojih hemijskih i fizikalnih obilježja ekološki prihvatljivi i opravdani, a istovremeno izuzetno učinkoviti u suzbijanju korova i druge nepoželjne vegetacije.

Totalno uništavanje (eradikacija) korova, ambrozije i drvenastog rastinja predstavlja mjeru efikasnog načina uklanjanja nepoželjnih vegetacija sa svih mjesta gdje bi njihov nekontrolisan rast mogao uzrokovati štete i dalekosežne posledice.

No products in the cart.